Duurzaamheidsverslag 2017

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2017

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2017

Jan Knijnenburg B.V.

Duurzaamheidsverslag 2017

Jan Knijnenburg B.V.

Jan Knijnenburg B.V. volle kracht vooruit

Dit jaar heeft Jan Knijnenburg BV wederom stappen gezet in het uitvoeren van haar duurzaamheidsbeleid. Zo is onze CO2-Footprint verder verkleind en slagen we er steeds beter in onze ketenpartners te betrekken. Samen werken we structureel aan verdere verbetering van kwaliteit, processen en samenwerking. Dit motiveert ons het beleid jaarlijks verder aan te scherpen, acties te implementeren en zo mogelijk onze bedrijfsvoering te innoveren.

Als familiebedrijf en groot regionaal transport-, sloop- en grondbedrijf zijn we ons sterk bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. De aard van onze bedrijfsactiviteiten heeft impact op het milieu en de leefomgeving. Als werkgever hebben we een grote verantwoordelijkheid naar onze medewerkers en hun gezinnen.

Samen houden we de kwaliteit van dienstverlening hoog en het werk bij Knijnenburg voor medewerkers plezierig en veilig. Zo blijft ons bedrijf gezond en de bedrijfsvoering toekomstbestendig.

In dit duurzaamheidsverslag

Lees in dit duurzaamheidsverslag o.a. waarom jonge nieuwe medewerkers het naar hun zin hebben binnen ons bedrijf. Hoe chauffeurs met jarenlange ervaring worden gemotiveerd nog duurzamer te rijden en ketenpartners bijdragen aan een circulair sloopproces.

Directie Jan Knijnenburg B.V.

Al meer dan 100 jaar ijzersterk in transport sloop- en grondwerk

Innovatie leidend in ons MVO-beleid

Ons werk schept een ideaal klimaat voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met de vele containertransporten, de verscheidenheid van materiaal dat vrijkomt bij sloopwerk en de grond die we bewerken en afgraven. Daarom pakken we waar mogelijk de kans om people, planet en profit centraal te stellen. Met een duidelijk MVO-beleid en doelstellingen die we jaarlijks langs de meetlat leggen. Innovatie is voor ons leidend om het bedrijf naar een hoger niveau te tillen.

Het MVO-team

Speerpunten MVO-beleid

 • De CO2 uitstoot in 2020 met 10% verlagen ten opzichte van 2014
 • De CO2 uitstoot in 2018 met 7% verlagen ten opzichte van 2014
 • Per liter diesel 5% minder CO2 uitstoot in de keten in 2021
 • Per ton afval 5% minder CO2 uitstoot in de keten in 2021
 • Medewerkersactie individuele bijdrage reductie CO2 uitstoot
 • Regelmatig onderhoud
 • Deelname Drivers League wedstrijd van Mercedes
 • Realiseren papierloze administratieve processen
 • Verhogen transparantie naar klanten
 • Interne organisatie toekomstbestendig maken
 • Optimaliseren personeelsbeleid en communicatie

Gecertificeerd CO2-Prestatieladder niveau 5

De aard van de kernactiviteiten van Jan Knijnenburg B.V. kennen een relatief hoge CO2-emissie. We streven naar een CO2-bewuste bedrijfsvoering, om van daaruit een voortdurende verbetering van ons emissie-reductiebeleid te realiseren en een groeiende bewustwording van medewerkers.

Om dit goed te borgen in onze bedrijfsvoering zijn wij sinds 2016 gecertificeerd op het hoogste niveau van de CO2Prestatieladder (niveau 5)

CO2-emissies 2014 t/m 2017

Voor verdere reductie wordt ingezet op:

 • Verbeteren van de rijstijl.
 • Planmatige vernieuwing van het wagenpark.
 • Ontwikkeling van een eigen groene aggregaat op de bouwplaats.
 • Vergroten gebruik van AdBlue.
 • Onderzoek naar plaatsing zonnepanelen op het bedrijfspand en elektrisch materieel.
 • Brede inzet van de Knijnenburg-app.

CO2-reductie Jan Knijnenburg zet door

De algemene doelstelling van ons energiemanagement is continue verbetering van de energie-efficiëntie en vermindering van de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. We willen de uitstoot van CO2 en het verbruik van schaarse middelen ten gevolge van productie en levering van onze producten reduceren.

In 2017 zijn we volledig overgestapt naar groene stroom van Nederlandse herkomst. Elektra is slechts een beperkt deel van onze CO2-footprint (0,3% in 2016), toch vinden we het belangrijk ook hiervoor de meest duurzame bron in te zetten. De CO2-uitstoot daalde van 3.611 naar 3536 ton CO2. Dit betekent een vermindering van 8,3% ten opzichte van 2014 (gerelateerd op basis van omzet). Ons doel is 10% vermindering in 2020. We zijn hiermee prima op koers.

Fleetboard om zuiniger te rijden

In 2016 heeft Jan Knijnenburg vier nieuwe Mercedes Arocs kiepwagens aangeschaft. De wagens zijn state-of-the-art als het gaat om kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid. Voor klanten, zoals Jan Knijnenburg, die ten aanzien van MVO nog een stap verder willen gaan, biedt Mercedes-Benz de zeer uitgebreide data om o.a. de rijstijl nauwkeurig te kunnen coachen met behulp van het telematicasysteem Fleetboard.

Daarnaast kan de Fleetboard worden gebruikt voor GPS-tracking en het automatisch updaten van de tachograaf, ritregistratie, berichtenverkeer en meer.

Voordelen van Fleetboard

“Op dit moment is de data uit Fleetboard voor Knijnenburg met name interessant in het kader van hun CO2-reductiedoelen”, vertelt Stefan Groen in ’t Woud (Fleetboard Specialist van Mercedes-Benz). “Het juist monitoren en analyseren van de data geeft inzicht in de rijstijl van chauffeurs en laat zien waar verbetering mogelijk is. Optimalisatie van de rijstijl betekent vermindering van het brandstofverbruik en het noodzakelijk onderhoud.”

Meerijdag leerzaam, ook voor ervaren chauffeurs

Om chauffeurs individueel te betrekken bij de CO2-doelstellingen is afgesproken dat de chauffeurs van de nieuwe kiepwagens in 2017 als test zouden deelnemen aan een Drivers League wedstrijd van Mercedes Benz. Dit is een internationale competitie waaraan bedrijven uit bijna 30 landen deelnemen. Doel is het verbeteren van de rijstijl teneinde CO2 te besparen, veiliger te rijden en noodzakelijk onderhoud te minimaliseren. Al snel bleek dat het specifieke soort transport van Jan Knijnenburg lastig valt te vergelijken met dat van een ‘doorsnee’ transportbedrijf.

Daarom is gekozen de wagens van Knijnenburg apart te monitoren en te analyseren. Hiervoor werd een 0-meting gedaan in 2017 en een vervolgmeting in 2018. Tussendoor namen twee van de vier chauffeurs deel aan een Meerijdag waarin ze vertrouwd werden gemaakt met alle extra mogelijkheden van de wagen (zoals het efficiënt gebruik van de motorrem). Daarnaast kregen ze tips om zuiniger te rijden.

CO2-reductie en minder onderhoud

“Het effect van de Meerijdag op de rijstijl van de chauffeurs, het verbruik en o.a. de levensduur van de remmen was groot. We hebben het effect hiervan eens doorgerekend voor de vier wagen samen over 6 jaar. De gerealiseerde CO2-reductie zou op basis van de testresultaten 193.984 kg CO2 (74.040 liter) bedragen. Dit is circa 5,5% van de CO2 Footprint van Jan Knijnenburg in 2017. Het aantal malen dat de remschijven zouden moeten worden vervangen zou dalen met 40%. Dit zijn serieuze verbeteringen, zowel voor ‘de wereld’ als het bedrijf.”

Fleetboard 2018

Op basis van de resultaten van de Meerijdag, gesprekken met Mercedes Benz, de directie van Jan Knijnenburg en de chauffeurs wordt in 2018 een actieplan opgesteld. Speerpunten zijn:

 • Fleetboard Driver App combineren met de eigen app van Jan Knijnenburg
 • Focus op ‘jezelf monitoren en verbeteren’
 • Delen van tips & documentatie
 • Scores delen tijdens driemaandelijkse interne bijeenkomst
 • Doelstellingen formuleren in relatie tot MVO-beleid

Ook ervaren chauffeurs kunnen nog zuiniger leren rijden

Danny en Peter werken al jaren als chauffeur bij Jan Knijnenburg. Ondanks dat gingen zij (samen met nog twee collega’s) de uitdaging aan om hun rijstijl verder te verbeteren en nog zuiniger te leren rijden.

Fleetboard is mijn ‘Toon’ voor in de wagen

Danny zit al bijna 30 jaar op de weg, waarvan de laatste acht bij Jan Knijnenburg. “Ik vind het milieu belangrijk en ben er bewust mee bezig. Aan een groenere toekomst probeer ik mijn steentje bij te dragen, zowel thuis als op het werk. Thuis heb ik een ‘Toon’ en in mijn wagen een Fleetboard.”

“Ik was eerst wel wat sceptisch over de mogelijkheden om nog zuiniger te kunnen rijden met mijn 50-tonner. Maar met de nieuw Arocs van Mercedes heb ik natuurlijk wel het beste wat er is op de weg, qua techniek en technologie. Van de Code 95-cursus ‘het nieuwe rijden’ leerde ik al veel. Tijdens de Meerijdag werd me pas echt duidelijk wat je met de Fleetboard allemaal kunt doen. Wanneer je  bijvoorbeeld de continu-rem meer gebruikt, zie je direct het resultaat.”

Zuinig rijden is gewoon een sport

“Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen en steeds beter en zuiniger te rijden. Het scheelt brandstof (kosten en CO2-uitstoot), remschijven en het rijdt meer ontspannen. Met de kiepwagens rijden we vaak samen. Het is voor ons een sport om eind van de dag de wagen als zuinigste op zijn plek te zetten. We houden elkaar ook scherp. Als je per ongeluk rijdt met open milieukleppen, roepen we: klep dicht!”

“Je kunt met de data uit de Fleetboard als management nog veel meer doen. Ik vind het prima om deze te gebruiken in een onderlinge competitie of functioneringsgesprek. We zijn vakmensen onder elkaar en het onderlinge vertrouwen is groot.”

De nieuwe wagen heeft veel nieuwe snufjes die helpen bewuster te rijden

Peter is al vanaf 2002 als chauffeur werkzaam bij Jan Knijnenburg. Sinds 2016 is hij de trotse bestuurder van één van de vier nieuwe Mercedes Arocsen. “Ik zit al 35 jaar op de weg en heb heel wat wagens gereden, maar deze nieuwe wagen is echt state-of-the-art. Hij is comfortabel, rijdt lekker en zit vol nieuwe technische snufjes. Ik heb in de loop der jaren geleerd veilig en zuinig te rijden. Met de fleetboard in de wagen en de app kan ik ook direct zien wat het effect daarvan is. Het maakt je nog meer bewust van je rijstijl.”

“Ik vind het een sport om dagelijks mijn rijstijl-score te checken. Niet zozeer om me te vergelijken met collega’s, maar vooral voor mezelf. En voor de wereld. Dat geldt voor iedereen denk ik. Je kunt er nog zo stoer of onverschillig over doen, maar het is toch best balen als je een paar dagen achterelkaar een vier scoort.”

Het gaat om balans

“Vergelijken met anderen is sowieso lastig, want je score is erg afhankelijk van het gewicht van de lading, de route en het geplande aantal ritten voor die dag. Het is goed om je als chauffeur bewust te zijn van je rijstijl en hierin te willen verbeteren, maar dat geldt ook voor de afdeling planning. Meer ritten inplannen, betekent meer opbrengst maar vaak ook direct een minder zuinige rijstijl, meer onderhoud en slijtage, bijv. van banden en remmen. Uiteindelijk moet het totale plaatje voor het bedrijf in balans zijn. Ik wil daaraan als chauffeur graag iedere dag een positieve bijdrage leveren.”

Een sport om dagelijks mijn rijstijl-score te checken

Indruk maken zonder op te vallen

Missie en visie
Jan Knijnenburg B.V. is actief in slopen, afgraven, bodemsanering en transporteren. Waar ingewikkelde projecten een vernieuwende of specialistische aanpak vragen, tonen we lef, zijn realistisch, vindingrijk en bieden praktische oplossingen.

Door onze platte organisatie blijven de lijnen kort. Onze ervaren en in de praktijk opgeleide medewerkers kennen bij elke klus de mogelijkheden en onmogelijkheden. Met ons uitgebreide machinepark kunnen we alle werkzaamheden binnen ons werkveld snel en flexibel uitvoeren. Dat maakt ons ijzersterk in sloop, grond en transport.

De komende jaren willen we hierin (blijven) groeien, zonder af te stappen van de kwaliteit waar we voor staan. Dat doen we door de kennis van onze medewerkers te verankeren en te borgen in processen en constant aan te sluiten bij actuele ontwikkelingen.

Dat doen we door vrijkomende materialen en afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te recyclen of te hergebruiken. En door te werken met energiezuinigere machines en schonere brandstof, om onze CO2-uitstoot te verminderen.

We zijn een nuchtere organisatie waarin deze vorm van bedrijfsvoering vanzelfsprekend is. Ons motto is dan ook: Indruk maken zonder op te vallen.

Meer over onze diensten leest u op: www.janknijnenburg.nl

Werken bij Knijnenburg

Veel medewerkers werken al lang bij Jan Knijnenburg, vaak ook na hun pensioen. Het is een hecht team met veel ervaring. Gelukkig vinden ook nieuwe jonge chauffeurs en machinisten de weg naar Knijnenburg. De werving van nieuwe jonge medewerkers krijgt in 2018 meer aandacht. Een gezonde mix van ‘jonge honden’ en ‘ervaren rotten’ houdt het bedrijf flexibel en het team in balans. Teneinde hieraan en ook aan andere PZ-thema’s op professionele wijze inhoud te geven wordt een externe personeelsadviseur betrokken in 2018.

Opleidingen essentieel voor de kwaliteit en vakmanschap

Opleidingen geven inhoud aan onze professionaliteit. In 2017 is door de medewerkers totaal 318 uur aan opleiding gevolgd (6,36 uur gemiddeld per medewerker). De afgelopen 2 jaar was het aantal uren hoger resp. 358 uur en 419 uur. Dat het aantal dit jaar wat lager is dan afgelopen jaren, komt doordat veel medewerkers in 2016 hun periodieke VCA-opleiding al hadden gedaan en in 2017 hun Code 95-opleidingsuren reeds hadden gebruikt. De opleidingen die dit jaar wel zijn gevolgd waren: Code 95 (Digitale Tacho), Basis VCA en BHV. In 2018 zullen medewerkers weer meer opleidingen kunnen volgen. Gepland staat o.a. CROW BRL 7001.

Medezeggenschap

Binnen Knijnenburg is nog geen ondernemingsraad actief. Gezien het aantal medewerkers (48) zijn we hiertoe nog niet wettelijk verplicht. In 2017 is wel een personeelsbijeenkomst georganiseerd waarin medewerkers meer informatie ontvingen over het nut en noodzaak van medewerkersparticipatie en medezeggenschap in de vorm van een OR. Dit heeft nog niet geleid tot een formele OR. Negen medewerkers vertegenwoordigen het personeel al wel in officiële arbo-commissies (VGM, 18,8%).

Personeelsbestand in 2017

Personeelsbestand naar leeftijd 2017

  ‘The young ones’ over hun passie en werk bij Jan Knijnenburg

  Kevin en Tim zijn in 2017 in dienst gekomen bij Jan Knijnenburg BV. Zij vertellen waarom ze voor een baan bij Knijnenburg kozen en hoe hun eerste jaar bij het bedrijf verliep.

  Passie voor het vak van chauffeur en machinist

  Kevin kwam in 2017 in dienst bij Jan Knijnenburg. Als 22-jarige is hij één van de jongste machinisten. Bij het bedrijf waar hij vandaan kwam, had hij zijn BBL-opleiding machinist afgerond en ervaring opgedaan op shovel, tractor en kraan. Nu werkt hij dagelijks op zijn gloednieuwe Liebherr 926 rupskraan op projecten van Knijnenburg.

  “Ik hoorde van een bevriende chauffeur, werkzaam bij Knijnenburg, dat er een machinist wegging. Hij gaf me een telefoonnummer. Ik heb gebeld, ging op gesprek en daarna was het snel gebeurd. Ik werk met plezier bij Knijnenburg en heb het prima naar mijn zin.”

  “Onlangs heb ik mijn BHV-opleiding gedaan. Wel zo veilig, want je zit ook wel eens alleen op een klus. De meeste collega’s zijn wat ouder dan ik en hebben meer ervaring. Die combi werkt goed. We kunnen elkaar helpen en scherp houden.”

  Meer jonge chauffeurs en machinisten

  “Om jonge chauffeurs en machinisten te werven zou Knijnenburg zich meer kunnen profileren op social media, zoals: Facebook en Instagram. De mooie werken die we doen en het moderne wagenpark en materieel, zijn aantrekkelijk voor mannen, die net zoals wij, een passie hebben voor het vak van chauffeur en machinist.”

  Ik kon bij Jan Knijnenburg snel mijn draai vinden

  Tim kwam begin 2017 in dienst bij Jan Knijnenburg. Daarvoor had hij als chauffeur paardentransport gedaan. In die job was hij vaak lang van huis. Hij zocht een nieuwe uitdaging, dichter bij huis en met ‘gewone’ werktijden. Hij besloot poolshoogte te nemen bij Knijnenburg, had een goed gesprek en na een paar dagen een contract op zak.

  “Ik had geen specifieke ervaring met transport bij sloop-en grondwerken. Daarom vond ik het prettig de eerste dagen te worden meegenomen door een ervaren collega. Ook heb ik op een afgelegen terrein uitgebreid kunnen oefenen met de autokraan. Daarna ging ik al snel aan de slag op projecten voor de gemeente Den Haag. Daar kon ik snel mijn draai vinden.”

  In het begin moest Tim wel even wennen aan het team, dat voor een groot deel uit ervaren chauffeurs en machinisten bestaat. “Als relatief onervaren broekie wordt je de hele dag verteld hoe je je werk moet doen en hoe het beter kan. Ze voeden je als het ware op in het vak. Niet altijd leuk, maar wel leerzaam. Inmiddels is dat gelukkig niet meer nodig en sta ik mijn mannetje.”

  Nieuw elan

  Tim heeft het prima naar zijn zin bij Knijnenburg. “Wat me erg aanspreekt is de energie en visie van Geoffrey Knijnenburg. Hij stimuleert innovatie, zoals met de app. Als jongere houd ik van digitaal, ontwikkeling en groei. Dat geldt ook voor mijn jonge collega’s. Het is leuk en biedt kansen. Ik werk er graag aan mee. Diegene die al veel langer hier werken, zijn iets minder te bewegen merk ik. Maar ook zij zullen straks enthousiast zijn wanneer ze de voordelen gaan ervaren.”

  Afwisselend werk en een hecht team

  “Mijn werk bij Knijnenburg is afwisselend, dat vind ik leuk. Dan weer op de autokraan, dan de kipper, ik kan inmiddels overal inspringen. Ik leer nog iedere dag. Vorig jaar heb ik ook de opleiding tachograaf gevolgd (Code 95). Dat was volledig nieuw voor me.”

  “Ik zou het leuk vinden als er de komende jaren meer jonge chauffeurs en machinisten bij komen. Er is in de regio veel vraag naar hen, dus dat gaat niet vanzelf. Jan Knijnenburg is een prima werkgever. Het werk is afwisselend, mooie projecten, geen lange dagen van huis, het team is hecht en je wordt prima betaald, ook voor je overuren! Dat laatste zie ik nog wel eens anders.”

  Social Return en publiek beleid

  Jan Knijnenburg participeert o.a. in het initiatief van de gemeente Den Haag om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden op werk. We zouden daarbinnen graag nieuwe machinisten en andere vaklui opleiden. Daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het duurt jaren voor je op zo’n grote machine veilig en goed kunt draaien. Ook slopen is gespecialiseerd werk dat je vooral ook in de praktijk leert.

  Social Return

  Het is onze ambitie om medewerkers via Social Return kansen te bieden, op te leiden, in dienst te nemen en vervolgens door te laten groeien in de organisatie. Nu de gemiddelde leeftijd van de medewerkers hoger wordt, is het belangrijk tijdig te verjongen. Veel medewerkers vinden het echt leuk om jonge mensen te begeleiden en te coachen. Je ziet ze samen groeien. Ons werk leer je ‘on the job’. Je kunt bij ons bijvoorbeeld beginnen als handsloper of verkeersregelaar en van daaruit intern groeien. Daar willen we graag ons best voor doen. In 2017 is 955 uur Social Return gerealiseerd.

  Sponsoring

  Knijnenburg is een maatschappelijk betrokken onderneming. We sponsoren al jaren diverse maatschappelijke activiteiten, sportverenigingen en organisaties in Den Haag e.o. Meestal ondersteunen we met diensten, mensen en middelen. We waren in 2017 o.a. sponsor van Stichting Team Westland. Deze zet zich in voor regionale fundraising ten behoeve van kankerbestrijding.

  Jan Knijnenburg is ook vaste deelnemer aan de Ooievaarsrun, daarnaast helpen we al sinds jaar en dag met het verwijderen van het afval van het Nationale Erfgoed Vreugdevuur Scheveningen op het Noorderstrand om de jaarwisseling te vieren. Naar aanleiding van klachten over achtergebleven spijkers op het strand begin 2016, besloot de organisatie het opruimen voortaan exclusief aan Jan Knijnenburg te vragen. 1 januari 2017 is het strand door ons schoongemaakt, zonder klachten achteraf.

   

  We willen kansen bieden door op te leiden, in dienst te nemen en door te laten groeien in ons bedrijf

  Kwaliteitszorg

  Jan Knijnenburg is ISO 14001:2015 gehercertificeerd. Kwaliteitszorg en het verbeteren van onze dienstverlening doen we graag in dialoog met onze klanten en leveranciers. Na oplevering van projecten ontvangen klanten standaard een beoordelingsformulier. Binnen Jan Knijnenburg is een formele klachtenprocedure van kracht.

  Periodiek wordt een leveranciersbeoordeling uitgevoerd. Bij werkzaamheden worden medewerkers, passanten, omwonenden en gebouwgebruikers standaard geïnformeerd en geïnstrueerd.

  In het voorjaar is een klacht ontvangen over materieel dat geluidhinder veroorzaakte. Dit kwam door een achteruitrijd signaal. Hieraan was weinig te doen, wel is hierover met belanghebbenden gecommuniceerd. Het aggregaat veroorzaakte ter plekke ook  hinder. Deze is direct verplaatst waarna het probleem was verholpen.

  Waterverbruik daalt

  638 m3 in 2014
  387 m3 in 2015
  210 m3 in 2016
  156 m3 in 2017

  1,6%

  Ziekteverzuim

  0

  Ongevallen

   

  Lees welke reductiemaatregelen we nemen

  Reductiemaatregelen afval
  Om de doelstelling te realiseren zijn de volgende acties afgesproken:

  • Direct hergebruik ‘schoon’ afval
   Aankoop van een apart terrein voor opslag behoeve van schoonmaak en hergebruik.
  • Reductie in het transport
   Deze maatregelen zijn opgenomen in de scope 1 en 2 maatregelen in het kader van de CO2-Prestatieladder.
  • Selectief slopen en verwerken van bruikbare materialen en grondstoffen
   In samenwerking met o.a. Van der Heijden wordt op de bouwlocatie puin gebroken en verwerkt tot granulaat producten. Hout en andere waardevolle materialen worden selectief afgevoerd ten behoeve van hergebruik.

  Afvalmanagement

  In 2017 hercertificeerde Jan Knijnenburg zich voor ISO 14001:2015 SCCM. Opdrachtgevers en partners spelen een belangrijke rol bij innovatief afvalmanagement. Daarom is Knijnenburg actief betrokken bij keteninitiatieven en analyseren we samen de afvalketen. Ons doel is 5% CO2-reductie per ton afval in de keten te behalen in 2021 t.o.v. 2016. Binnen onze projecten is nog steeds veel winst te boeken op het gebied van afvalmanagement en recycling. Selectief slopen en afvoeren, maar ook puinbreken op de bouwlocatie zelf helpen het milieu en zijn kostenbesparend.

  ‘Schoon’ afval en bouwstoffen willen we liefst direct vanaf de bouwplaats, of indirect via ons eigen depot, vervoeren naar nieuwe projecten ten behoeve van hergebruik of bijvoorbeeld voor wegenbouw en funderingen. Hiervoor wordt o.a. de dialoog gevoerd met opdrachtgever de Gemeente Den Haag. Daarnaast heeft Knijnenburg een terrein aangekocht voor tijdelijke opslag van grond, bouwstoffen en materialen.

  Afval

  In 2017 daalde het afval naar 137.941 ton (154.438 ton in 2016). Het afval bestond voor het grootste deel uit puin (88%). Het percentage gevaarlijk afval bedroeg 7,83 % (10.801 ton). Dit is relatief hoog. Er werden in 2017 meer sloopprojecten gedaan waarin gevaarlijk afval voor derden werd afgevoerd. We werken hiervoor uitsluitend met gecertificeerde verwerkers.

  Sloopplannen

  Vooral bij het opstellen van sloopplannen zijn veiligheid, gezondheid en milieu belangrijk. Als gecertificeerd sloper dient ons sloopplan vaste onderwerpen te benoemen, zoals: bouwplaatsinrichting, aan- en afvoer van materialen, samenwerkende verwerkers, sloopwijze, veiligheidsborging risico’s VGM. De sloopplannen zijn nu nog losse fysieke dossiers. In 2017 is een start gemaakt deze digitaal beschikbaar te maken voor de collega’s op het project. Zo hebben ze altijd de beschikking over actuele informatie. Bovendien helpen we het papiergebruik te verlagen.

  Puinbreken op de bouwplaats ondersteunt MVO-beleid

  Aannemingsbedrijf van der Heijden Nistelrode B.V. werkt al meer dan 15 jaar samen met Jan Knijnenburg B.V. op sloopprojecten. Het is een hecht partnership waarin de bedrijven elkaar prima aanvoelen en prettig samenwerken. Het onderlinge vertrouwen is groot: een handdruk is voldoende. Ook ten aanzien van kwaliteitsborging en veiligheid staan de bedrijven schouder aan schouder. De granulaatproducten van der Heijden beschikken over KOMO kwaliteitsverklaring en NL BSB productcertificaat. Van der Heijden werkt net als Knijnenburg volgens de ISO 9001-norm en beschikt over een VCA** certificaat.

  Inmiddels heeft het familiebedrijf van der Heijden zich volledig gespecialiseerd in mobiel puinbreken. Dat wil zeggen: het breken van puin en deze verwerken tot betongranulaat of menggranulaat. “We hebben hiervoor twee grote mobiele puinbreekinstallaties beschikbaar die we in heel Nederland én daarbuiten inzetten om puin op de bouwplek te breken en verwerken”, vertelt Eefje van der Heijden (office- en kwaliteitsmanager).

  Ondersteuning MVO-beleid

  Binnen het CO2-beleid en milieubeleid van Jan Knijnenburg staan CO2-reductie en het stimuleren van hoogwaardig hergebruik van afvalstromen hoog in het vaandel. Puinbreken op locatie draagt daar op twee manieren aan bij:

  • Van afval naar bouwstof
  Bij het uitvoeren van sloopwerkzaamheden komen onder andere steenachtige materialen (puin) vrij. Door het puin op een juiste manier te bewerken, wordt van puin (een afvalstof) een bouwstof gemaakt. Deze bouwstoffen kunnen worden hergebruikt in funderingen en wegen.

  • Vermindering van transportbewegingen
  Door het puin op de bouwplek zelf te breken en direct te hergebruiken, bijvoorbeeld in de fundering van het werk, worden transportbewegingen bespaard. Een directe bijdrage dus aan de vermindering van de CO2-Footprint van Knijnenburg.

  Lees verder

  Project Verhulstplein Den Haag

  Een mooi voorbeeld van de samenwerking is de sloop aan het Verhulstplein in Den Haag in 2017. Van der Heijden plaatste hun mobiele installatie. Het granulaat kon deels terplekke worden hergebruikt voor de fundering. Het andere deel heeft Van der Heijden elders afgezet.

  Met de installatie (voorzien van magneetband en windshifter kunnen ook direct ferro metalen, non-ferro metalen, plastic, hout en ander vuil uit het puin worden gehaald. De geselecteerde metalen vormen een aparte en waardevolle afvalstroom. Ook deze wordt selectief afgevoerd ten behoeve van hergebruik. Het plastic wordt nog niet apart afgevoerd.

  Verdere verduurzaming

  Met de groeiende belangstelling voor secundaire bouwstoffen en selectief/circulair slopen kunnen zowel Knijnenburg als van der Heijden nog verder innoveren. Bruikbaar hout wordt door Knijnenburg al verkocht aan een opkoper die handelt in gebruikte bouwmaterialen. Daarnaast heeft Knijnenburg een terrein aangekocht om waardevolle materialen te kunnen opslaan voor hergebruik. De betonsector wordt ook steeds duurzamer en werkt intensief samen op dit gebied. Betongranulaat wordt meer en meer gebruikt voor de productie van nieuw beton en is niet onbeperkt beschikbaar. Een kansrijke ontwikkeling voor van der Heijden en Knijnenburg.

  Ook ferro metalen, non-ferro metalen, plastic, hout en vuil worden direct uit het puin gehaald

  Verantwoording GRI

  Commitment GRI
  Dit duurzaamheidsjaarverslag is gebaseerd op de richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). Deze richtlijnen zijn toegepast op het niveau GRI Standards. Het verslag is getoetst door de organisatie zelf en niet door externen geverifieerd. De GRI-tabel is als bijlage opgenomen.

  Reikwijdte van het verslag
  Dit verslag betreft de activiteiten van Jan Knijnenburg B.V. in het jaar 2017. Tijdens het rapporteren hebben er geen significante wijzigingen plaatsgevonden voor wat betreft de omvang, structuur of eigendom van de organisatie.

  Verslag frequentie
  Het is de intentie om jaarlijks een verslag te presenteren.

  Contact
  Voor vragen over dit verslag is het mogelijk om contact op te nemen met Geoffrey Knijnenburg (directielid)

  Jan Knijnenburg B.V.
  Dekkershoek 4
  2552 DE Den Haag

  T 070 – 440 10 40
  E info@janknijnenburg.nl